Support på GeoSite produkter

 

Kontakt GeoSite

Kontakt GeoSite hvis du har brug for hjælp!

Der er følgende muligheder for support:

  • Support via e-mail: olh@geosite.dk
  • Support via skype: geosite.dk
  • Support via telefon 40 10 10 91 – se også afsnittet om TeamViewer herunder.

Fjernstyring via TeamViewer

Ved supportopgaver benytter vi ofte teamviewer. Teamviewer er et system som gør det muligt for os i GeoSite at se din skærm og fjernstyre din computer – det gør det meget lettere at forstå fejlmeldinger, og lettere at foreslå løsninger.

Teamviewer skal startes ved at installere dette lille program: TeamViewer– dette program vil oplyse en ID som du skal give til GeoSites medarbejder i telefonen.

OBS Benyt linket her på siden, for at sikre at den korrekte version benyttes.

Klippekort

GeoSite tilbyder klippekortsordning, til afregning af alle former for ydelser.

Ordningen er struktureret således at der kan købes klippekort på et valgfrit antal timer, til en pris som er lavere end den normale timepris.

For efteråret 2012 gældee en klippekorts-timepris på 890 kr + moms.


Vedligeholdsaftaler

Programmer som købes hos GeoSite er omfattet af vedligeholds aftaler.

Det vil sige at kunder mod et årligt gebyr er berettiget til programopdateringer, der udvikles som følge af:

  • Konstaterede fejl og uhensigtsmæssigheder.
  • Forbedringer som følge af brugerønsker.
  • Ændringer i de underliggende GIS systemer (ArcGIS, MapInfo, GeoMedia etc) og databaser (oracle, postgis, SQL).
  • Ændringer i styresystemer (windows).
  • Ændringer i snitflader og webservices, f.eks BBR.

Vedligeholdsaftalen kan bekræftes via en underskrevet kontrakt. Vedligeholdsaftaler skal opsiges inden 1. november.

Vedligeholdsaftalen dækker ikke egentlig hjælp og uddannelse, udover undersøgelser mhp at konstatere fejl i programmerne

Specielle opgaver løses efter timepris. Hvis intet andet er aftalt benyttes en timepris på kr 950 plus moms.


FAQ – Løsninger til kendte problemer

Platform/systemFejlbeskrivelseLøsning

 

System Beskrivlse Løsning
AdrLink og BBR og DAR. BBR lægges om i maj 2015, se her hvad det betyder i AdrLink. AdrLink og DAR
MapInfo – flere programmer. Applicationer (AdrLink m.fl. giver en dialogbox med en Dot Net Framework,fejl. Den siger blandt andet “Fejl ved hentning af COM-klasse..”. Løsning
AdrLink Konfiguration af adgang til webservices. Se nedenfor.
Diverse programmer. Opsætning af adgang til BBR webservice. BBR webservices
Diverse Citrix miljø Programmer i citrix miljø