Produkter

Oversigt over Geosite’s produkter

GeoDanmark Ajour

OBS – dette program opdateres til GeoDK datastruktur i løbet af efteråret 2018.

Giver mulighed for offline editering af GeoDanmark data.

Programmet indeholder mange nyttige funktioner:

  • Integration af vejnavne fra DAVA.
  • Mulighed for editering af intervalattributter på vejmidter og vandløbsmidter.

BBRLink

Giver mulighed for masseopdatering af BBR. Alle emner i BBR er understøttet. Proceduren er:

  • Data udtrækkes til CSV-format på baggrund af en liste med ejendomsnumre.
  • CSV-data redigeres,
  • Data uploades til BBR.

PlanLink

Giver mulighed for off-line editering af planer fra plansystem.dk. Alle plantyper er understøttet: Lokalplaner, kommuneplanrammer osv osv.

Geometri tegnes i GIS, og attributter redigeres i planlinks dialog. Dokumenter (pdf) kan tilknyttes.

DataSync

DataSync er udviklet som et værktøj til let og effektivt af synkronisere egne GIS data med centrale data.

 

DSFL / GML

GeoSite har flere tilbud mht import og export af DSFL og GML.

GML kan endvidere optimeres i forhold til LER indlæsning.

Vejprofiler

Dette modul kan på baggrund af vejmidte og andre FOT-data generere vejprofiler.

Mangler der noget?

Mangler der et hjælpe-modul eller andet?

GeoSite har mange års erfaring med GIS-programmer og overbygningsmoduler, så hvis du ikke finder det specielle program-modul du søger så kontakt os. Måske findes det allerede helt eller delvist – og vi er altid på udkig efter nye udækkede behov.