Opdater GeoDanmark data via GIS.

 

Kom igang med LSA via dit kendte GIS: GeoMedia, ArcGIS og MapInfo og QGIS.
GeoDanmark Ajour lader dig let lave ændringer i GeoDanmark data.

GeoDanmark Ajour tilbyder følgende funktioner:

 • Rette og opdatere og slette i GIS og GeoDanmark data i een enkel arbejdsgang.
 • Behandling af enkeltobjekter via udpeg i kort.
 • Stepvis gennemgang og kontrol af GIS data.
 • Import fra GeoDanmark
 • Export til GeoDanmark data
 • Vejmidter med interval-data
 • Automatisk import/export som scheduled job
 • osv osv osv

Programmet her kender alle GeoDanmark data featureklassers krav til attributter, samt endda relationer mellem attributter.

Data kan derfor valideres og kontrolleres allerede inden opdatering i GeoDanmark data.

Programmet udnytter de nye webservices som GeoDanmark / GST har udviklet, og udfører opdateringer online.

Slut med besværlige download/rette/upload/download rutiner!

GeoDanmark Ajour indeholder kort fortalt disse funktioner:

 • Mulighed for download via WFS. Til editering eller til ajourføring af lokale data – hele kommunen kan downloades (opd. nov 2015).
 • Opdater GeoDanmark data med ændringer udført via GIS.
 • Editeringsværktøj til attributter på data – både i GIS og i GeoDanmark data.
 • Kan håndtere bygninger der er opdelt via bygningsgeokodning.
 • Kan vedligeholde interval-attributter på vejmidter og vandløbsmidter.
 • FOTSync – automatisk synkronisering som et scheduled job.

WFS import funktionen udbytter både et dato-kriterie og et område kriterie. Området kan være kommunepolygonen. Programmet løber muligvis ind i en begrænsning på 5000 objekter, men den omgås ved at programmet automatisk danner delområder, som hentes særskilt. Herunder ses et billede af de automatisk dannede delområder for Odense Kommune:

Områdepolygoner

 

 

Mere info om programmet kan indhentes hos

GeoSite ApS

Ove Lindholt Hansen

40 10 10 91

Mail:

olh@geosite.dk

Opdateringer

Version Beskriv
2015-06-29
Versionsnummeret.. Versionen er dateret 29/6 men publiceres først 7/7 pga aftestning.
Vejmidter deles Vejmidter der klippes over gav problemer. Dette er nu rettet.
Interval baserede attributter Når vejmidter modificeres, f.eks klippes over, passer stationeringerne ikke længere.,Programmet kan nu korrigere stationeringer ved deling af en vejmidte.
FOT Import .. FOT Import er flyttet. Programmet skal nu kaldes inde i GIS-programmet, i FOTajour, under Import fanen.
Understøttelse af FOT,4 og 5 Understøttelsen er fordebret / aftestet.
Checksum værdier Beregning af checksum værdinerne er rettet, og tidligere afvigelser mellem 64 og 32 bit windows maskiner er nu løst.
2015-11-02
Import funktionen Import data fra FOT og fra GML er samlet i brugerdialogen inde i GIS-programmet. Se nærmere i manualen.
Import fra WFS Kan nu benytte kommunegrænsen som områdepolygon. FOT’s begrænsning på,5000 omgås ved at programmet automatisk henter data i mindre,delområder.
Se figuren som viser de automatisk danner l-områder i Odense.,Denne funktion virker også i FOTSync.
Benytter nu eksakt tidspunkt (dato + tidspunkt).
FOTSync udvidet. FOTSync programmet som kan afvikles direkte i windows, kan hente,opdateringer fra FOT og aflevere lokale opdateringer til FOT. FOTSync,kan afvikles via et scheduled job.
FOTSync kan nu konfigureres mere end tidligere.
Omdøbt til GeoDanmark Da FOT er omdøbt til GeoDanmark vil programmet og dokumentationen bliver tilpasset til det nye navn.
2015-11-18
Import rettet Attributter kunne desværre gå igen fra objekt til objekt, da WFS og GML ikke nulstiller attributter.
Det er rettet nu, men imports lavet med den nyeste version bør gøres om.
2016-01-18
QGIS Import Rettet import fra GML, rettet flere steder ift SQLServer.
ArcGIS Rettelse til checksum beregning ved hullede bygninger.
MapInfo Programmet kan installeres til MapInfo 15 (32 bit)
FOTSync Programmodulet som (automatisk) kan synkronisere FOT med GIS via WFS kan nu benyttes – kontakt evt GeoSite for assistance.
2016-01-25
Danske tegn Rettelse i FOTAjour og hos GST til understøttelse af danske tegn (fejl opstået i januar 2016)
Import Ved import (f.eks. i QGIS) kunne tekst-felter blive oprette med for,lille bredde, så tekst blev kortet af, og det gav en masse fejlmeldinger,i QGIS.
FOT Validering Fejlmeldinger fra FOT bliver forenklet – og kan nu via højre-klik kopieres til clipboard, mhp at sende til geosite.
2016-04-11
Vejmidter – trafikart Kommunernes opdatering af vejmidter har nogle steder resulteret i at attributten trafikart er nulstillet i FOT.
Årsagen er at denne attribut giver mulighed for opdeling på,intervaller, og FOT kræver at den medsendes når vejmidtens geometri,indsendes. Men da trafikart
ikke er krævet vil(le) FOTAjour ikke medsende denne attribut medmindre den er ændret.,Dette er ændret i programmet således at alle intervalattributter,medsendes når geometri opdateres på vejmidter. Interval-attributter er,de attributter der i dropdown giver
mulighed for at vælge ‘varierende’.
Vis WFS Programmet har nu fået en ny knap: “WFS” Denne knap vil åbne en browser med det aktuelle objekts data, hentet fra FOT. Metadata vises også i en browser.
Koter Da MapInfo ikke er så god til 2.5D er programmet nu tilpasset således at,koter fra et eksisterende FOT-objekt så vidt muligt overføres til den,geometri der indsendes.
FOTSync FOTSync er nu i drift i nogle kommuner, og sikrer daglig synkronisering mellem FOT-data og GIS-data.
2016-05-18
Vejnavne i FOTAjour Når du arbejder med VEJMIDTE features, kan du nu sætte en vejkode via en,liste med alle lovlige vejnavne. Listen indeholder “Vejnavn (post)”.
Vejnavne ved import GML/WFS Når data importeres via GML vil FOTAjour forsøge at tilføje kolonnen,VEJNAVN til VEJMIDTE og VEJMIDTE_BRUDT. (det kan dog fravælges under,indstillinger).
Kolonnen med VEJNAVN bliver opdateret iht vejkode og kommunekode, når data importeres via WFS eller GML.
Opdater alle vejnavne FOTAjour har desuden en funktion til indlæsning/opdatering af,vejnavne på alle objekter i VEJMIDTE eller VEJMIDTE_BRUDT. Den funktion,skal normalt anvendes 1 gang til at starte med.
Hvordan kommer vi igang med VEJNAVNE Hvis der startes med at indlæse vejmidte-data fra GML bliver vejnavn automatisk tilføjet.
Hvis i allerede har indlæst vejmidter skal i selv tilføje kolonnen,VEJNAVN (tekst, 50 tegn). Når det er gjort kan I benytte funktionen,Import->Opdater vejnavne.
Hvad hvis jeg ikke ønske dette Under indstillinger kan funktionen deaktiveres.