Fejl ved hentning af COM-klasse

Beskrivelse

Flere programmer kan give en fejlmelding via en dialogbox der siger

Microsoft Net Framework

I fejlteksten står blandt andet “Hentning af COM-klasse“.

Årsag

De programmer som udnytter MapInfo er afhængig af en programfil som skaber forbindelse til MapInfo.

Denne fil skal svare til MapInfo versionen.

Løsning

Brug stifinder.

Gå til programmets installationsfolder, f.eks

c:\Programmer\GeoSite\AdrLink\

Herunder findes en mappe for hver MapInfo version, f.eks Mi10 og Mi11

I hver mappe findes der en fil med navnet “Interop.MapInfo.DLL”.

Løsningen er at kopiere den korrekte fil op i installationsmappen – hvor den normalt vil overskrive en fil med samme navn.

Muligvis ligger der også en .exe fil (MIGIS4MobileAuto.exe) – den skal også kopieres.

Du kan eventuelt prøve med alle forskellige versioner, til du finder den der virker.