DataSync

DataSync er udviklet af GeoSite som et værktøj der effektivt og brugervenligt sikrer at GIS-data er dagligt opdateret.

DataSync – synkroniser GIS data.

GeoSite ApS har udviklet DataSync, som et værktøj til at sikre at GIS-data er opdateret i forhold til centralt registrerede master data.
Datasync erstatter FOTsync og AdrLink.
Centrale data
Programmet baserer sig på de webservices som udstiller data fra en lang række organisationer. Følgende datasamlinger kan anvendes:

 • Datafordeleren.
 • GeoDanmark data.
 • Adresser (via dava).
 • Matrikel (via atom feeds).
 • Plan (via plandata).
 • GIS4Mobile (kun hentning af data).
 • DAI.
 • Andre kommer iht behov.

Hvordan fungerer det?

I programmet sættes en filtrering – hvor det er relevant. Det kan være via en polygon eller via kommunenummer eller andet.
Via filtreringen sikres det at programmet hente de relevante data.
Afhængigt af hvilken datasamling der er tale om vil programmet på en intelligent måde opdatere objekter i GIS:

 • Sletninger
 • Opdateringer
 • Tilføjelser

I nogle datasamlinger vil programmet anvende ’udskiftning’ – dvs hele datasættet slettes og nye data indsættes.

Opsætning.

Brugeren af programmet konfigurerer nye synkroniseringer via en brugervenlig guide. Heri vælges masterdata, GIS-data, evt filtrering, samt mapning, hvor eksisterende GIS-data matches i forhold til masterdata (feltnavne).
Programmet kan oprette GIS-data helt fra bunden, så det er let at komme i gang med et komplet datasæt.

Daglig opdatering af GIS-data.

Programmet kan afvikles som en planlagt opgave, hvilket gør at GIS-data kan opdateres dagligt, med de ændringer der er udført i centrale registre.
På den måde kan det sikres at GIS-brugerne altid arbejder med ajourførte data.

Køb eller migrer?

GeoSites kunder på FOTAjour kan frit anvende programmet idet det erstatter FOTSync.
Kunder på AdrLink skal henvende sig og bede om et tilbud på opgradering.

Kontakt GeoSite for mere info.