DataSync – opdateres løbende.

DataSync er udviklet af GeoSite som et værktøj der effektivt og brugervenligt sikrer at GIS-data er dagligt opdateret. Programmet opdateres løbende, med nye datasamlinger og funktioner.

Det er et mål at alle tilgængelige data kan indlæses i GIS-databasen med DataSync. Der skal kunne konfigureres en job som automatisk sikrer at data er ajourført dagligt.

I GeoSite tester vi løbende DataSync mod forskellige GIS-systemer for at sikre at de mest optimale metoder anvendes.

DataSync – synkroniser GIS data.

GeoSite ApS har udviklet DataSync, som et værktøj til at sikre at GIS-data er opdateret i forhold til centrale master data.

Programmet baserer sig på de webservices som udstiller data fra en lang række organisationer. Følgende datasamlinger kan anvendes:

 • Datafordeleren.masterdata
 • GeoDanmark kortdata.
 • DAWA – adresser, stednavne, vejnavne
 • Matrikelkort og data (via atom feeds).
 • Plan
 • DAI.
 • Overfladevand.
 • Jupiter (GEUS).
 • Kulturarvstyrelsen
 • MiljøGIS
 • Datafordeler filudtræk / hændelser
 • LER datapakke og forsyningsområder.

Hvordan fungerer det?

I programmet sættes en filtrering – hvor det er relevant. Det kan være via en polygon eller via kommunenummer eller andet.
Via filtreringen sikres det at programmet henter de relevante data.
Afhængigt af hvilken datasamling der er tale om vil programmet på en intelligent måde opdatere objekter i GIS:

 • Sletninger
 • Opdateringer
 • Tilføjelser

I nogle datasamlinger vil programmet anvende ’udskiftning’ – dvs hele datasættet slettes og nye data indsættes.

Opsætning.

Syncsetup1Brugeren af programmet konfigurerer nye synkroniseringer via en brugervenlig guide. Heri vælges masterdata, GIS-data, evt filtrering, samt mapning, hvor eksisterende GIS-data matches i forhold til masterdata (feltnavne).
Programmet kan oprette GIS-data helt fra bunden, så det er let at komme i gang med et komplet datasæt.

Daglig opdatering af GIS-data.

Programmet kan afvikles som en planlagt opgave, hvilket gør at GIS-data kan opdateres dagligt, med de ændringer der er udført i centrale registre.
På den måde kan det sikres at GIS-brugerne altid arbejder med ajourførte data.

Data forbedring

DataSync har en række funktioner hvor data beriges i forbindelse med indlæsning. Således tilføjes der et vejnavn på alle features der har en vejkode (f.eks. vejmidter). Og alle data der indlæses får stemplet en importdata på, som blot fortælle hvilken data der er indlæst.

Datafordeler filudtræk

I datafordeler.dk kan du opsætter abnonnement på filudtræk af data. Kontakt GeoSite hvis du har brug for hjælp til dette. Det bevirker at du f.eks. en gang ugentligt modtager en datafil med de data du abonnerer på. Filen ligger under dit brugernavn på en ftp-server. DataSync dagligt checke om der er kommet nye data til dine abonnementer, og altid sikre at den nyeste datafil hentes og indlæses i GIS databasen, ganske automatisk.

Datafordeler hændelser

Datafordeleren udstiller hændelser, som har til formål at advisere om ændringer i data (nye, ændrede, slettede).

DataSync kan lytte til disse hændelser, og udføre de relevante opdateringer på GIS-data. Opsætningen er beskrevet i DataSync manualen.

LER 2

DataSync kan indlæse data fra LER 2. Ledningsoplysninger leveres fra LER til en graveaktør som en pakke, der indeholder GML-data med de relevante ledninger. DataSync kan umiddelbart indlæse denne datapakke. Hermed er data klar til at stille til rådighed for de relevante brugere. GIS4Mobile har en løsning hvor pakkens indhold vises på en tablet/iPad. Løsningen forudsætter således at pakken indlæses 1 gang for alle – og så vil de mange brugere i marken kunne se data med det samme. Også offline – se mere på gis4mobile.dk.

GML indlæsning.

DataSync har også en GML-import funktion, der giver dig mulighed for at indlæse GML og XML data i din GIS database. GML-import funktionen har de samme funktioner til berigelse, og derudover er det muligt at importere en .zip fil – f.eks fra datafordelrens filudtræk. Zip-filen udpakkes og indlæses i 1 arbejdsgang.

Kontakt GeoSite for mere info. Ring 40101091 eller skrive til olh@geosite.dk