BBRLink

Til MASSE-OPDATERING af BBR.

  • Masseopdatering af BBR. (BBRLink Masseopdatering)

BBRLink Masseopdatering

Masseopdatering går ud på at vi ud fra en liste med f.eks ejendomsnumre og afløbskoder kan opdatere samtlige ejendomme i listen til den nye status. På den måde sparer medarbejderne oceaner af tid.

Dette har været en af hensigterne med det nye BBR, og det medvirker til at opfylde målet om større nytteværdi af BBR.