AdresseLink

 

AdresseLink var titlen på adresse-værktøjet til BBR. AdresseLink er i et par år blevet betalt af SDFE, men den aftale er stoppet pr 1/8 2018. Derfor skal kunderne nu betale individuelt. Vedligeholdsprisen er 3600 pr år. Med programmet DataSync, som lanceres i september 2018, kan kunderne sikre at adresser og vejnavne i GIS-data fortsat er 100% ajourført i forhold til  DAVA. Dette program overflødiggør AdrLink for så vidt angår opdatering af GIS-databasen.

AdressePlacering kan også benyttes til at oprette husnumre og adresser i DAR. Når en ny adresse placeres i kortet åbner dette vindue som giver mulighed for at at vælge matrikel, ejendom, vej m.v. og til sidst få adressen oprettet i BBR.

Opret-funktionen benytter advarsler fra BBR.

I tilfælde af at en oprettelse ikke kan gennemføres, præsenteres du for en advarsel, og får muligvis tilbud om at forsøge at gennemtvinge oprettelsen, afhængigt af advarslens karakter.

Denne funktion kræver at der er tilkoblet en digital signatur. Når funktionen er aktiveret vil også flytninger af adresser i

kortet resultere i at BBR opdateres med koordinater, dato mv.

Programmet sikrer endvidere at andre attributter såsom postnummer, ejendomsnummer, matrikel id og endda special designede felter opdateres.

 

Mere info om programmet kan indhentes hos:

GeoSite.dk

Ove Lindholt Hansen

40 10 10 91

Mail: olh@geosite.dk